Advokátní kancelář Chladová & Vybíral Brno 

Advokáti

Ilona Chladová, JUDr.
Partner
Narozena 19. 8. 1960 v Brně
IČ: 66213924, ev. č. ČAK 2409
Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity se sídlem v Brně (abs. 1984, doktorát 1985). Advokátem od roku 1991.
Znalost jazyků: německý jazyk, ruský jazyk
Zaměření: stavební právo, občanské právo
Profesní aktivity: lektor stavebního práva, zvláštní způsobilost k činnosti ve výstavbě

Tomáš Vybíral, Mgr.
Partner
Narozen 18. 11. 1973 v Brně.
IČ: 66247829, ev. č. ČAK 08741
Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity se sídlem v Brně (abs. 1997). Advokátem od roku 2000.
Znalost jazyků: anglický jazyk, ruský jazyk
Zaměření: směnečné právo, obchodní právo, občanské právo, pracovní právo
Profesní aktivity: od roku 2006 externí odborný spolupracovník Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně