Advokátní kancelář Chladová & Vybíral Brno 

Spolupracovníci

Ing. Alena Superatová

Soudní znalec v oblasti oceňování nemovitostí.