Advokátní kancelář Chladová & Vybíral Brno 

Vzory

Plná moc
Uznání dluhu
Smlouva o půjčce
Kupní smlouva na prodej motorového vozidla
Převod obchodního podílu
Nájemní smlouva