Advokátní kancelář Chladová & Vybíral Brno 

Úvod

Advokátní kancelář Chladová & Vybíral, jako profesní sdružení advokátů, navázala na advokátní praxi Ilony Chladové vykonávanou v Brně od 1991. Advokátní kancelář poskytuje právní služby podnikům, podnikatelům i soukromým osobám v širokém spektru právních odvětví se zaměřením na stavební právo, správní, obchodní, občanské a pracovní právo.

Advokátní kancelář spolupracuje s odborníky na veřejnou správu, daňovými poradci, soudními znalci, tlumočníky, překladateli a notáři, a to v rozsahu, který dovoluje poskytovat právní služby klientům komplexně a na vysoké odborné úrovni.