Úvod

Advokátní kancelář Chladová & Vybíral, jako společnost sdružující advokáty, navázala na advokátní praxi Ilony Chladové vykonávanou v Brně od 1991. Advokátní kancelář poskytuje právní služby podnikům, podnikatelům i soukromým osobám v širokém spektru právních odvětví se zaměřením na stavební právo, občanské a pracovní právo.