Advokáti

JUDr. Ilona Chladová

Partner

IČ: 66213924, ev. č. ČAK 2409
Advokátem od roku 1991
Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity se sídlem v Brně
Znalost jazyků: ruský jazyk
Zaměření: stavební právo, občanské právo
Profesní aktivity: zvláštní způsobilost k činnosti ve výstavbě

E-mail: chladova@akchv.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1355175349/0800

Mgr. Tomáš Vybíral

Partner

IČ: 66247829, ev. č. ČAK 08741
Advokátem od roku 2000
Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity se sídlem v Brně
Znalost jazyků: anglický jazyk, ruský jazyk
Zaměření: komplexní zastupování obchodních korporací, poradenství obcím
Specializace: smluvní právo, pracovní právo, realitní činnost, GDPR

E-mail: vybiral@akchv.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 2102781767/2700